Models M95 to M147

Model No Model Name Years Number Range
95 Lobito Mk 6 125 1972-1973 95.00.001
96 Matador Mk 6 SD Biflecha. Prototype, no series 9/73 25 units
97 Alpina 125 1973-1974 97.000.001
98 Alpina 175 1973-1974 98.000.001
99 Alpina 350 1973-1974 99.000.001
1T-K100/SR Go-Kart 100 without reducing
100 Pursang Mk 6 125 1972-1973 100.000.001
101 Pursang Mk 6 175 1972-1973 101.000.001
102 Pursang Mk 6 200 1972-1973 102.000.001
103 Pursang Mk 6 250 1972-1973 103.000.001
104 Pursang Mk 6 350 1972-1973 104.000.001
105 Astro Mk 6 250 1972-1973 105.000.001
106 Astro Mk 6 350 1972-1973 106.000.001
107 Matador Mk 5 SD 1973-1975 107.000.001
108 Brinco 75 1973-1976 108.000.001
109 Metralla Mk3. Prototype, no series
110 Kart Europe 250 1972-1973 110.000.001
111 Chispa 49 1974-1980 111.000.001
112 Pursang 360 1972-1973 112.000.001
113 Alpina 125 1974-1974 113.000.001
114 Alpina 175 1974-1974 114.000.001
115 Alpina 250 1974-1974 115.000.001
116 Alpina 350 1974-1974 116.000.001
117 Pursang Mk 7 125 1973-1975 117.000.001
118 Pursang Mk 7 175 1973-1974 118.000.001
119 Pursang Mk 7 200 1973-1974 119.000.001
120 Pursang Mk 7 250 1973-1974 120.000.001
121 Pursang Mk 7 360 1973-1974 121.000.001
122 Sherpa T 350 Prototype, no series
123 Astro 360 (Pursang Mk 7 derived) 1973-1974 123.000.001
124 Sherpa T 250 1974-1974 124.000.001
125 Sherpa T 350 1974-1974 125.000.001
126 Lobito Mk 7 75 1973-1974 126.000.001
127 Lobito Mk 7 125 1973-1974 127.000.001
128 Lobito Mk 7 175 1973-1974 128.000.001
129 Kart 250 1973-1974 129.000.001
130 Junior GT2 75 1974-1976 130.000.001
131 Junior GT2 175 1974-1976 131.000.001
132 SherpaT 250 1974-1975 132.000.001
133 Sherpa T 350 Apr-74 Pilot series 13 units
134 Pursang Mk8 200 1974-1976 134.000.001
135 Pursang Mk8 250 1974-1976 135.000.001
136 Pursang Mk8 360 1974-1976 136.000.001
137 Alpina 250 1974-1976 137.000.001
138 Alpina 350 1974-1976 138.000.001
139 Mercurio 155 GT 1974-1976 139.000.001
IT-139 Mercurio 175 GT “Post Office”
140 Matador Mk 9 350 1975-1978 140.000.001
141 Montjuic Prototype, no series
142 Metralla GT 250 1975-1977 142.000.001-142.000.500
143 Frontera Mk 9 360 1975-1976 143.000.001
144 Pursang Mk 8 125 1975-1976 144.000.001
145 Astro 250 (Pursang Mk 8 derived) 1974-1976 145.000.001
146 Astro 360 (Pursang Mk 8 derived) 1974-1976 146.000.001
147 Lobito Mk 8 75 1974-1976 147.000.001